3 zásady ako sa učiť francúzske slovíčka a budovať si slovnú zásobu efektívne

dec 1, 2019 | Nezaradené

Učiť sa slovíčka v novom jazyku, ako napríklad vo francúzštine, znie náročne. Vyžaduje si to systematický prístup. Jeden z problémov, s ktorými študenti na kurzoch bojujú je učenie sa slovnej zásoby. Francúzština má viac ako 1,2 milióna slov ale cieľom študenta nie je vedieť všetky. Poradíme vám pár zásad, s ktorými bude získavanie novej slovnej zásoby omnoho jednoduchšie.

Selektujte, ktoré slovíčka sa učíte

Študent na úrovni A1 (začiatočník) sa neučí rovnaké slová ako študent na úrovni B1 (stredne pokročilí). Niekedy sa stáva, že sa študent z A1 zbytočne zameriava na abstraktné alebo málo používané slová, čím sa brzdí, bez toho aby si to uvedomoval. Mali by ste preto mať na pamäti, čo je cieľom konkrétnej brány do vyššej úrovne v oblasti slovnej zásoby. Na A1 úrovni je to zvládnuť základnú konverzáciu. Pri základnej komunikácii ešte nepotrebujete vedieť ako sa povie „nevraživosť“ (pozn. la rancoeur). Ak chcete povedať, že čašník bol nevraživý použite jednoduchší výraz: Le serveur n’était pas gentil – základné synonymum, od ktorého sa celý význam odvíja.

Brány do vyšších úrovní sa vám otvoria, ak máte zvládnutú základnú slovnú zásobu, ktorá sa používa v základných životných situáciách. Ak čítate francúzsku knihu, noviny, alebo si vypisujete slová zo seriálu, nezapisujte si do radu, všetko, čomu nerozumiete. Stačí iba to, čo sa vám hodí na ceste o úroveň vyššie.

Najčastejšie používané slovíčka vo francúzštine – La Cité
Najčastejšie používané slovíčka vo francúzštine nájdete aj na Wikipédii

Učte sa slovnú zásobu v tematických celkoch

Študenti aj lektori sa niekedy sťažujú na otrepanosť tém ako napríklad cestovanie, rodina, práca, životné prostredie… Je to bohužiaľ tak, že ak sa učíte aj viac jazykov, týmto témam sa jednoducho nevyhnete. Nie je to spôsobené nedostatkom inšpirácie a fantázie zo strany tvorcov učebníc alebo vašich lektorov . Ide skôr o využiteľnosť praktických tém do života.

Ak sa ocitnete zoči-voči situácii, kde budete hovoriť cudzím jazykom, najpravdepodobnejšie nastúpi zoznámenie s rodeným hovoriacim, možno si budete niečo objednávať, riešiť situáciu v obchode, v reštaurácii, v hoteli, alebo budete rozprávať o tom, čo je vám blízke a čo patrí do vášho každodenného života. To sú presne situácie, na ktoré je dobré byť pripravený a snažiť sa ich samozrejme čo najcitlivejšie a najprirodzenejšie prebrať pri učení.

Učte sa zaužívané slovíčka, frázy a vety

Učeniu sa izolovaných slov sa nevyhne nikto. Ak je to čo i len trochuku možné, určite odporúčame učiť sa slovnú zásobu v kontexte. Má to hneď niekoľko výhod: Nestrácate čas so zamýšľaním sa nad gramatikou. Samozrejme veta On y va. – Poďme/ideme., sa dá gramaticky vysvetliť, ale je tak zaužívaná, že je v prvoradé si ju zapamätať a vedieť ju vysloviť v správnom momente. Vyhnete sa tým krkolomným a nesprávnym prekladom typu „Nous allons“.

Ďalším príkladom je veta „J’en ai assez / marre (fam.).“ Pri konverzácii ju viete použiť v akomkoľvek tematickom celku a veľmi jednoducho ňou vyjadríte, že niečoho máte plné zuby. Pozeraním filmov si ich dokonca viete zautomatizovať tak, že v správnej chvíli z vás len tak vyletia, ani nebudete vedieť ako.

Otázky typu: Ako sa naučiť jazyk? Ako si rozširovať slovnú zásobu? Aký je optimálny počet slov v slovnej zásobe pre úroveň A2?; a ich odpovedí je na internete neúrekom. Toto sú 3 dôležité princípy, ktoré radíme dodržiavať našim študentom a veríme, že aj vďaka tomu sa naši študenti na kurzoch rýchlo posúvajú a vedieť efektívne napredovať vo francúzštine.