Otvorený list od lektorky francúzštiny alebo náhľad do mojej (pracovnej) duše

nov 20, 2022 | Nezaradené

Veľa sa píše o učení sa francúzštiny, o študentoch, o efektívnych stratégiách učenia sa. Rovnako nájdete veľa článkov o nástrahách, s ktorými sa študent môže stretnúť pri dlhodobejšom učení sa francúzštiny. Orientácia na študenta je správna a úlohou nás lektorov a učiteľov francúzštiny je sprevádzať študentov na ich ceste učením sa jazyka. Spoznať jazyk je jedna vec, študent postupne zisťuje, aké metódy mu vyhovujú, ako sa mu najlepšie precvičuje gramatika (on-line cvičenia, cvičenia v rámci domácej prípravy, extra materiály s kľúčmi, ktoré si študent sám vie aj skontrolovať) a ako sa mu najlepšie učí slovná zásoba (vypisovanie slovnej zásoby v rámci krátkych štruktúrovaných viet alebo praktických situácii, metóda goldlist, atď.).

Je tu však jeden vzťah, ktorý je rovnako kľúčový pre napredovanie v jazyku a to je vzťah študent – lektor. Je celý rad potrebných zručnosti, ktoré má mať dobrý lektor – vynikajúcu znalosť jazyka, príjemné vystupovanie, prispôsobovanie výučby potrebám študenta či úlohu motivátora, ktorý nielen zrozumiteľne a pútavo vysvetlí, ale aj podporí. Preto by som tento krát rada napísala pár slov o mojom vnútornom prežívaní lektorky. Vzťah je vzájomný a môjmu študentovi môže prospieť pri napredovaní, ak bude vnímať mňa ako lektorku a osobu, ktorá tiež má rovnako určený cieľ vo vzťahu k nemu. Toto je pár postrehov, ktoré ťa (možno) budú zaujímať:

  1. Citlivo vnímam tvoju aktivitu na hodine. Cieľom je pripraviť ťa na rôzne situácie, kde by si mohol francúzštinu potrebovať. Nie vždy je to téma, ktorá ťa nadchne (ak nemáš vzťah k sociálnym sieťam, tak na túto tému nebudeš práve nadšene diskutovať, ale treba si uvedomiť, že aj táto téma patrí do dnešného sveta a vonku sa jej nevyhneš, či už v konverzácii alebo v článku, ktorý budeš chcieť pochopiť). Snažme sa do toho dať maximum, aby si precvičila, čo sa dá.
  2. VŽDY sa poteším, keď si spravíš domácu úlohu. Samozrejme úloha nie je nikdy povinná. Je však prospešná, lebo znamená, že zvyšuješ čas, ktorý sa venuješ francúzštine mimo hodiny a aj keď máš možno pocit, že to nie je vidno, tak ja ten pokrok vidím a vnímam ako úžasný úspech vo svete, kde je času vždy nedostatok.
  3. Ak máš dieťa tak asi vieš, ale ak nie, tak si predstav ten pocit, keď dávaš svoju energiu do učenia nových vecí. Je to ten najkrajší pocit pre rodiča a rovnaká paralela platí aj pre vzťah študent – lektor. Niet krajšieho a motivujúcejšieho pracovného pocitu, ako keď vidím výsledky aj svojej práce – že sa môj študent opäť posunul. A pritom stačí málo: použiješ v konverzácii spojenie, ktoré sme si minule spomenuli na hodine, spomenieš si, že za pocitovým slovesom ide „subjonctif“ ako som minule vysvetľovala. Je to „malý“ krok pre študenta, ale subjektívne veľký krok pre mňa ako lektorku.
  4. Aj my sa vieme EXTRA tešiť na hodiny. Až keď som pred mnohými rokmi začala učiť som si uvedomila aký hrozný študent som musela byť z pohľadu lektora na jazykových kurzoch, ktorých som sa zúčastňovala. Ako tínedžerke mi chýbal zápal, sebadisciplína a možno aj snaha urobiť dobrý dojem. Jednoducho mi to bolo jedno. Teraz už viem, že študent, ktorý si pozrie, čo sme robili na minulej hodine, ktorý si spraví domácu úlohu, ktorý povie, čo mu nie je jasné, ktorý sa pýta, je ten najlepší študent. Aj ja som potom na hodine tá moja najlepšia verzia lektorky.
  5. Vždy sa poteším, ak odpovede ÁNO/NIE ozdobíš aj vysvetlením. Vždy keď sa pýtam študenta „Prečo?“ je za tým jednak moja nekonečná zvedavosť, ale aj snaha priviesť študenta, aby využil príležitosť vyjadriť svoj názor, zamyslel sa nad svojím vlastným prežívaním/názormi a vyjadril ich vo francúzštine. V tomto ohľade sa nehanbi, ak si možno trochu egocentrik –toto je jediná situácia, kedy to neskutočne ocením.
  6. Zaujímaj sa o svojich spolu-študentov. Veľkú šarapatu nám urobili sociálne siete a pandémia Covidu. Osobne milujem učiť na kurzoch, lebo sú také bohaté na rôzne osobnosti, zaujímavých ľudí a niekedy ma zarazí, že tie rôzne príbehy nefascinujú aj mojich študentov (možno sa len hanbia ozvať).  Nebojte sa pýtať sa navzájom! To sú nefalšované interakcie, ktoré treba využiť naplno, lebo prinášajú spontánnosť reálneho života. Hneď precvičíte ako sa tvoria otázky, hneď sa dozviete, čo odporúča váš spolu-študent na najbližšej dovolenke. Využite tie studnice informácii, ktorými sú vaši spolu-študenti a zároveň si precvičíte francúzštinu v prirodzenej interakcii.

Energia ide obojstranne! Ukáž, že vieš zamakať, že už čo to vieš a budeš prekvapený ako mi zdvojnásobíš snahu urobiť ten najlepší dojem ako Tvoja lektorka. Píšem to v mojom mene, ale v rámci La Cité na túto tému vedieme dlhé debaty a chcela som sa podeliť s tým ako to my lektorky u nás vnímame. Verím, že si z toho, niečo zoberieš a možno budeš mať malý AHA moment: Aj ja viem ovplyvniť tú moju lektorku!