Užitočné aktivity na zvládnutie francúzštiny

apr 18, 2020 | Nezaradené

Ak sa chcete učiť cudzí jazyk, potrebujete ohromnú dávku vnútornej motivácie, odhodlania a sebadisciplíny. Platí to, ak sa učíte ako samouk alebo v jazykovej škole. Ak si chcete motiváciu udržať dlhodobo, musíte si nastaviť pevné pravidlá a spoľahlivý systém – len tak si udržíte tempo a neskončíte v slepej uličke. Prezradíme vám pár tajných tipov, ktoré by ste si mali osvojiť ak sa chystáte začať s francúzštinou, alebo ak sa k nej chcete vrátiť.

Ujasnite si svoju motiváciu

Položte si otázku: „Prečo sa učím nový jazyk?“ a pravdivo si na ňu odpovedzte. Chcete aktívne komunikovať? V tom prípade sa nevyhnete aktívnemu používaniu francúzštiny počas učenia a to buď na jazykovom kurze alebo v rámci online hodín. Stačí vám ovládať jazyk pasívne – na čítanie kníh a pozeranie filmov v originálnom znení? Tak to si bude vyžadovať poctivé učenie sa slovnej zásoby a veľa čítania. Najefektívnejšie metódy učenia sa priamo vyplývajú z vašej motivácie.

Ak sa chystáte do Francúzska

Ak sa chystáte cestovať do Francúzsky hovoriacich krajín, potrebujete sa čo najrýchlejšie zorientovať v základných frázach a vetách. Nestrácajte čas tým, že sa budete snažiť rozlúsknuť gramatiku. Stačí sa sústrediť na zapamätanie si základných viet. Návrh na kombináciu 120 viet nevyhnutných na prežitie v zahraničí počas ciest nájdete napríklad aj tu. Výrazy sa môžete učiť pomocou kartičiek online, na mobile (pomocou aplikácie Anki) alebo vypísanými kartičkami, kde na jednu stranu napíšete vetu/výraz po francúzsky a na druhú stranu slovenský preklad.

Vstrebávajte francúzštinu

Nájdite si vo francúzštine film alebo seriál (napríklad na Netflixe ak si zadáte francúzštinu ako hlavný jazyk v nastaveniach) a zapnite si titulky – tiež po francúzsky. 

Objednajte/stiahnite si knihu zodpovedajúcu vašej jazykovej úrovni (existujú knihy už od úrovne A1) a pracujte so slovníkom. Všímajte si, ako sú vystavané vety a ich vetné členy, kde je podmet, prísudok, predmet, príslovkové určenie. Vypisujte si z kníh slovíčka, slovné spojenia aj celé vety a sústreďte sa na tie, ktoré chcete používať v aktívnej francúzštine. 

So slovíčkami buďte vyberaví

Ak ste začiatočník, tak sa v tomto štádiu zbytočne neučte málo používané slová a výrazy – napr. bodliak. Prioritizujte. Učte sa slovné spojenia v celku – a to tak, že porozumiete, čo znamenajú jednotivé časti a následne ľahšie porozumiete celému spojeniu. 

Na začiatku sa vyhnite učeniu synoným a slov s veľmi podobným výrazom. Synonymá je začnite naberať až zhruba od úrovne A2. Následne máte dva možné prístupy k učeniu sa slovnej zásoby:

  1. Budete sa učiť slovíčka tematicky spolu s od nich odvodenými slovami (napr. naučíte sa podstatné meno, odvodené prídavné meno, sloveso atď.).
  2. Nebudete sa učiť tematicky, ale podľa aktuálneho momentu. Ak sa učíte slovíčka tematicky, môže sa vám stať, že si ich budete pliesť a nezapamätáte si ich efektívne. Ak sa ale chystáte na jeden z medzinárodných certifikátov DELF/DALF je lepšie využiť prvú, tematickú metódu, keďže aj skúšanie je často tematicky zamerané.

Dávajte si pauzy, ale neprestaňte sa učiť

Opakujte si s prestávkami a nezabudnite sa vrátiť k slovnej zásobe po určitej dobe (napríklad po dvoch týždňoch a tak zistíte, čo ste si zapamätali a čo si je potrebné zopakovať).

Ak sa chcete naučiť komunikovať vo francúzštine skúste s ňou byť v spojení. Neustále hľadajte spôsoby, ako si obnovovať slovnú zásobu, refreshovať a sústrediť sa na učenie. Ak ste už unavení, alebo nemáte čas sa v konkrétnom čase venovať francúzštine aktívne, pustite si zaujímavý podcast, ako napríklad Radio alebo pozerajte filmy a seriály.

A ak sa chcete hýbať dopredu efektívne, prihlásite na jeden z našich kurzov, kde sa snažíme aplikovať všetky vyššie spomenuté princípy.