Učíme sa francúzštinu s aplikáciou DUOLINGO. Je to užitočná pomôcka alebo zbytočná hračka?

nov 2, 2018 | Zdroje a materiály pre študentov francúzštiny

Aplikácia Duolingo je novodobý spôsob ako sa naučiť francúzštinu alebo iný jazyk. Študenti jazykov sa často pýtajú, ako sa efektívne učiť jazyk, akým chybám sa vyvarovať a ako využiť dostupné možnosti. Duolingo je mobilná aplikácia pre zariadenia Apple a Android, ktorá umožňuje učiť sa cudzí jazyk – angličtinu, francúzštinu, nemčinu, taliančinu, portugalčinu, holandčinu, írčinu, dánštinu, švedštinu – úplne zadarmo. Vyskúšali sme ju, otestovali a tu sú naše závery.

Výhody DUOLINGO

Duolingo funguje na princípe bodovania a študent postupne prechádza krátkymi lekciami na témy ako je rodina, cestovanie, práca, atď. Vždy, keď dokončí jeden okruh, je odmenený bodmi. Bodovací systém a posúvanie sa do ďalších úrovní, ktoré sa postupne odhaľujú pri napredovaní, je úžasnou motiváciou. Učenie sa naozaj stalo hrou a študenti s radosťou napredujú, zvedaví aké ďalšie slovo/výraz sa naučia a ak si ho správne foneticky, písomne zapamätajú, dostávajú odmenu. Duolingo pokrýva rozprávanie, čítanie, hovorenie, počúvanie a preklady z francúzštiny do vami zvoleného jazyka alebo z angličtiny naopak.

Pozitívne hodnotíme skutočnosť, že hneď zo začiatku si študent precvičuje spojenia a vety so základnou slovnou zásobou, s ktorou sa oboznámi v tematicky praktických celkoch (už spomínaná rodina, cestovanie, jedlo…). Slovná zásoba sa rozrastá progresívne (nie nárazovo) a vždy núti tvoriť alebo prekladať nové vety. Pri tvorení si neustále precvičujeme pravopis a skladbu viet. Pre autentické zhodnotenie užívateľa, sme s Duolingom vyskúšali španielčinu, ktorú sme sa nikdy neučili.

Nevýhody DUOLINGO

Duolingo má však aj nevýhody – slovná zásoba pribúda pomaly, čo je síce dobré pre študentov, ktorí sa učia jazyky ťažšie, ale brzdí študentov, ktorí majú učivo zvládnuté rýchlo. Používateľ nemá možnosť ovplyvniť rýchlosť, čo môže byť mierne demotivujúce.

Ďalšou nevýhodou je nízka úroveň vysvetlenia gramatiky. Veľmi často je to o intuitívnom vnímaní študenta (ktorý je k pozorovaniu nútený kvôli napredovaniu). Nie každý gramatický jav sa však dá naučiť len pozorovaním vety, preto by bolo kvôli zníženiu šedých zón v gramatike dobré, ak by mu boli vysvetlené aj konkrétne pravidlá.

Zhodnotenie

Vcelku vám určite DUOLINGO odporúčame ako doplnok k učeniu sa jazyka, prípadne na odpichnutie sa pre úplného začiatočníka. Je to spôsob ako začať hravou formou, ako sa učiť tvoriť vety, ako si zlepšiť pravopis. Nenaučí vás však reagovať v konkrétnej situácii, v časovej tiesni alebo na otázky.

Jazykový kurz v La Cité vám ponúka správne kombo pre napredovanie: lektor, ktorý odpovedá na otázky, živé situácie, kde sa učíte reagovať, gramatické vysvetlenia. Ale ignorovať moderné pomôcky by bola veľká chyba. Jazykové kurzy v jazykových školách by mali odzrkadľovať dobu a brať si z podobných aplikácii ponaučenie – čo funguje, čo nie a ako vylepšiť priebeh kurzov na maximum. Ak hľadáte kurz s proaktívnou a modernou metódou na učenie sa francúzštiny, prihláste sa na kurzy v La Cité.

Duolingo pre iOS alebo pre Android