Paríž – bilingválny text úroveň A1

júl 15, 2018 | Zdroje a materiály pre študentov francúzštiny

Paríž je bájnym romantickým mestom, ktoré túžia navštíviť všetci – frankofonisti aj nefrankofonisti. Neskutočné množstvo pamiatok a francúzska atmosféra láka do Paríža každý rok mnoho Slovákov a preto sme pre vás pripravili bilingválnu verziu textu, ktorá vám priblíži hlavné mesto Francúzska s prekladom na úrovni A1. Ten je rovnako vhodný ako materiál v rámci francúzštiny pre samoukov. Ak chcete navštíviť Pariž a zorientovať sa v ňom so zvládnutými základmi francúzštiny, máme ešte pár voľných miest na našich intenzívnych letných kurzoch francúzštiny, ktoré organizujeme v Novom Meste v Bratislave. Poďte sa s nami naučiť, ako si vypýtať v kaviarni pod Eiffelovkou croissant alebo dobrú kávičku 🙂

Version française:

Paris est la capitale de la France. L’agglomération de Paris compte plus de 10 millions d’habitants. Un fleuve traverse la capitale française, c’est la Seine. Dans Paris, il y a deux îles:  l’île de la Cité et l’île Saint-Louis.

Paris compte vingt arrondissements. Le 16e, le 7e et le 8e arrondissements de Paris sont les quartiers les plus riches. Ils sont situés dans l’ouest de la capitale. Les quartiers populaires comme le 19e et le 20e sont au nord-est de la ville. Les monuments célèbres, les ministères, le palais de l’Élysée sont situés dans le centre de Paris.

Paris est la capitale économique, la capitale politique et la capitale culturelle de la France. La ville compte beaucoup de lieux célèbres dans le monde entier comme « la tour Eiffel » , « l’Arc de Triomphe » et « Notre-Dame de Paris ». Les musées parisiens aussi sont très connus. Il y a, par exemple, le musée du Louvre. C’est le plus grand musée de France. On peut y voir des tableaux magnifiques. Le plus célèbre est certainement « La Joconde » de Léonard de Vinci.

Paris est une ville très touristique. Chaque année, des millions de touristes du monde entier marchent sur les Champs-Élysées. Ils séjournent à l’hôtel, louent des chambres d’hôtes ou des appartements pour une semaine.

Source: https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/paris-texte-francais-facile.html

Slovenský preklad:

Paríž je hlavným mestom Francúzska. Parížska aglomerácia má viac ako 10 miliónov obyvateľov. Cez hlavné mesto Francúzska preteká rieka, volá sa Seina. V Paríži sú 2 ostrovy: ostrov La Cité a ostrov Saint-Louis.

Paríž sa skladá z 20 obvodov. 16., 7. a 8. obvod Paríža sú najbohatšie štvrte. Nachádzajú sa na západe hlavného mesta. Ľudové štvrte ako 19. a 20. obvod sú na severovýchode mesta. Známe pamiatky, ministerstvá a Elizejský palác sú situované v centre Paríža.

Paríž je ekonomické hlavné mesto, politické hlavné mesto a kultúrne hlavné mesto Francúzska. Mesto zahŕňa veľa miest známych po celom svete ako Eiffelova veža, Víťazný oblúk, a Notre-Dame de Paris. Parížske múzea sú taktiež veľmi známe. Je tam napríklad múzeum Louvre. Je to najväčšie múzeum Francúzska. Môžeme tam vidieť nádherné obrazy. Najznámejším obrazom je určite Mona Líza od Leonarda Da Vinciho.

Paríž je veľmi turistické mesto. Každý rok prejdú po Champs-Élysées milióny turistov z celého sveta. Ubytovávajú sa v hoteloch, prenajímajú si izby v penziónoch alebo byty na týždeň.

Zdroj: https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/paris-texte-francais-facile.html