Pripravte sa na francúzsky certifikát DELF A2 s ukážkovým bilingválnym textom

júl 21, 2018 | Zdroje a materiály pre študentov francúzštiny

Stanovovať si ciele je jeden z nevyhnutných predpokladov pri napredovaní vo francúzskom jazyku. Ak nemáte motiváciu v podobe budúceho študijného pobytu vo frankofónnej krajine, alebo francúzštinu nepotrebujete pre svoju prácu, vhodným spôsobom ako sa kontinuálne posúvať je práve prihlásenie sa na skúšku z francúzskeho jazyka. Najlepšími, medzinárodne uznávanými francúzskymi certifikátmi (vydáva ich Ministerstvo školstva Francúzskej republiky), sú skúšky DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2, ktorých sa môžete zúčastniť aj v Bratislave. Ak sa pripravujete konkrétne na DELF Pro A2 (Professionnel – odnož DELF A2 prispôsobená pre pracovné odvetvie), máme tu pre vás skúšobný bilingválny text, ktorý je typovo podobný tým, ktoré sa môžu objaviť na skúške DELF A2. Trénovať na úspešné zvládnutie skúšok sa dá aj v rámci našich všeobecných kurzov pre dospelých, kde dbáme aj na zaradenie rámcovej prípravy na skúšky. Malé skupiny do 6 študentov umožňujú intenzívne napredovanie a vhodnú prípravu na certifikáty.

Version française – DELF A2

Note de service

Objet: vos titres de transports

Madame, Monsieur,

Vous devez acheter des titres de transports (métro, bus, tramway, train) dans le cadre de vos déplacements professionnels. Pour cela, vous pouvez utiliser le moyen de paiement que vous désirez (chèque, liquide, carte bancaire).

Lors de l’achat de vos billets, n’oubliez surtout pas de : 1. préciser votre situation familiale (réductions possibles) ; 2. demander le justificatif (facture justifiant le paiement).

Pour le remboursement, envoyez au bureau du personnel, à la fin du mois, vos titres de transports utilisés.
Dans le cas d’un premier remboursement, joignez un relevé d’identité bancaire (RIB). Précisez également votre identité, votre fonction et le service pour lequel vous travaillez.

Le service du personnel

Source: http://www.ciep.fr/delf-pro/comprehension-ecrits-exercice-2-3

Slovenská verzia – DELF A2

Služobné hlásenie

Predmet: vaše cestovné lístky

Vážená pani, Vážený pán,

V rámci Vašich služobných ciest je potrebné zakúpiť si cestovné lístky (na metro, na autobus, na električku, na vlak). Na tento účel môžete použiť spôsob platby, aký si prajete (šek, hotovosť, kreditnú kartu).

Pri nákupe lístkov hlavne nezabudnite: 1. špecifikovať svoju rodinnú situáciu (možné zľavy); 2. požiadať o potvrdenie (faktúru potvrdzujúcu platbu).

Na preplatenie zašlite na konci mesiaca použité cestovné lístky služobnému úradu.

Ak sa jedná o prvé preplatenie, pripojte výpis s údajmi o vašom bankovom účte. Špecifikujte svoju identitu, funkciu a oddelenie, pre ktoré pracujete.

Personálne oddelenie

Zdroj: http://www.ciep.fr/delf-pro/comprehension-ecrits-exercice-2-3