Prečo učiť deti francúzštinu už odmalička?

jún 9, 2018 | Nezaradené

V dospelosti sa často stáva, že ľutujeme, že sme štúdiu jazyka ako deti nevenovali ten správny prístup alebo čas. Pritom sa stále objavujú nové a nové štúdie, ktoré potvrdzujú, že začať s učením cudzieho jazyka v skorom veku dieťaťa je ten najprirodzenejší a najvhodnejší spôsob. Deti v sebe majú zabudovanú prirodzenú zvedavosť a vrodenú schopnosť veľmi rýchlo sa učiť všetko a obzvlášť jazyk. Podľa najnovších výskumov, deti dokonca začínajú rozumieť reči, ktorej sú vystavované, ešte skôr ako začnú rozprávať. Mozog dieťaťa sa tým aj trénuje k lepšiemu a ľahšiemu absorbovaniu iných jazykov neskôr počas života. Štúdie vedené na Harvarde potvrdili, že jazyky zlepšujú myslenie, kreativitu a rozumovú flexibilitu u malých detí. Deti, ktoré sa učia cudzí jazyk nielenže prekonávajú svojich rovesníkov v znalosti cudzieho jazyka, ale vykazujú aj lepšie výsledky v iných predmetoch, ako sú napríklad matematika alebo ústny prejav. Štúdium cudzích jazykov už v plienkach zlepšuje nielen jazykové, ale aj kognitívne schopnosti. Detstvo by ale malo byť najmä o hraní sa. Ako teda prepojiť hru s učením jazyka? Neklaďte medze fantázii: ak sa dieťa hrá s traktorom pod správnym vedením sa môže oboznámiť s farbami, so smermi a samozrejme so samotným označením traktora. Môže sa nenásilne naučiť poďakovať, poprosiť, vytvoriť otázku. Spojenie hry s novým jazykom prináša nekonečné možnosti – pesničky, riekanky, opisy obrázkov, čítanie si, prepojenie video rozprávky v cudzom jazyku s výkladom… Tým, že si dieťa v hlave prepojí situáciu s novým slovom pri príjemnej činnosti akou je hra je oveľa väčšia šanca, že si naučené informácie zapamätá. Ohromnou výhodou je, že deti nemajú rovnaké zábrany ako dospelí, neboja sa hrať s jazykom a skúšať intonáciu, vyslovovanie zvláštne znejúcich slov a rovnako im je prirodzené opakovanie. Neboja a nehanbia sa robiť chyby a všetci vieme, že na chybách sa človek najviac učí. Preto v ponuke jazykovej školy La Cité nemôžu chýbať kurzy pre deti vo veku 4 – 6 rokov, ktoré vedieme v neformálnom a hravom duchu tak, aby sa deti nenudili a aby sa niečo nové naučili. Náš cieľ je vzbudiť v nich prirodzenú zvedavosť o svet a iné jazyky. Viac o kurzoch pre deti nájdete v našej ponuke. Zdroje: https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/how-can-young-children-best-learn-languages https://www.telegraph.co.uk/education/educationopinion/11151726/Children-should-start-learning-languages-at-age-three.html