4 veci, ktoré sa oplatí všímať pri výbere jazykovej školy

jún 20, 2018 | Nezaradené

Aj vy máte niekedy problém zorientovať sa v ponuke služieb jazykových škôl? V našom krátkom prehľade vám stručne dáme návod, čo si všímať pri výbere, aby ste svoje rozhodnutie neskôr neoľutovali.

ODBORNÝ LEKTOR

Lektor je kľúčový faktor pri napredovaní v jazyku. Musí mať príjemné vystupovanie, byť ústretový a zodpovedný. Jeho odbornosť a skúsenosti ale nesmú zaostávať. Vždy sa informujte o lektorovi, ktorý bude kurz viesť a ideálne je ak sú o ňom uvedené informácie na webovej stránke, aby ste si mohli vybrať nielen podľa ceny kurzu, ale aj podľa vyhovujúcemu profilu lektora.

MATERIÁLY

Ak ide o krátkodobé intenzívne kurzy a kurzy so špecifickým zameraním, jazyková škola musí mať zostavené primerané materiály. Pri všeobecných kurzoch musí mať kvalitnú učebnicu, ktorá tvorí základnú líniu tematickej ako aj gramatickej roviny. Mnohé jazykové školy uvádzajú, že materiály sú zabezpečené, alebo sa k materiálom vôbec nevyjadrujú, čo je podľa nás chyba. Je dobré, ak si študent vie pozrieť knihu, z ktorej sa bude učiť a tiež je dobré, ak má učebný materiál ucelenú koncepciu, ktorá bola vypracovaná schopným tímom pedagógov/andragógov. Samozrejme, dopĺňanie učebnice extra materiálmi je vhodné pri doplnkovom štúdiu a potvrdení nadobudnutých vedomostí.

METÓDA UČENIA

Spôsob akým prebiehajú hodiny hrá kľúčovú úlohu pri napredovaní v štúdiu jazyka. Študent od začiatku potrebuje:

  1. kontakt s autentickými frankofónnymi nahrávkami, textami a videami.
  2. gramatiku – keďže ide o súčasť jazyka, ktorá nepatrí k najzáživnejším a ktoré treba neustále precvičovať, je vhodné, aby jazyková škola zabezpečovala prísun materiálov na doma. Je na študentovi, či využije poskytnutý priestor na precvičenie.
  3. prísun aktualít a zaujímavostí zo sveta, ktoré sú upravené podľa jeho zodpovedajúcej úrovni
  4.  sledovanie trendov – niekedy je pre študentov ťažké popasovať sa s prístupom k štúdiu a úlohou jazykovej školy by malo byť sledovanie trendov v učení jazyka a v praktických tipoch, ako sa učiť jazyk

CENY

Ceny sú rovnako dôležité pri výbere jazykovej školy a každý študent sa snaží maximalizovať pomer cena/výkon. Niekedy kvôli rôznym dĺžkam kurzov a hodín je ťažké sa zorientovať v cenách. Vhodné na porovnanie je v takom prípade vydeliť si cenu kurzu počtom hodín, aby ste získali relevantnú mierku.

Jazyková škola La Cité sa snaží o naplnenie všetkých vyššie uvedených bodov s cieľom poskytovať jednu z najkvalitnejších výučieb francúzštiny v Bratislave. Ak vás náš prístup zaujal, radi vás privítame na jednom z našich kurzov 🙂