Letné intenzívne kurzy francúzštiny 1

Intenzívne letné kurzy francúzštiny

Všetci milujú leto a nikto nemiluje intenzívnejšie, než Francúzi. Preto sme si pre vás v jazykovej škole francúzštiny La Cité pripravili ďalšie kolo obľúbených letných intenzívnych kurzov francúzskeho jazyka. Začiatočníci aj pokročilí, ak sa chcete ponoriť do francúzštiny intenzívne a užiť si pritom plno zábavy, prihláste sa na intenzívny kurz francúzštiny v La Cité.

Intenzívny kurz pre začiatočníkov

Cieľ a obsah kurzu:

Cieľom kurzu je intenzívne začať s francúzskym jazykom tak, aby ste od septembra mohli plynule prejsť k falošným začiatočníkov. Vysvetlíme si základy výslovnosti, základné pozdravy, základnú orientáciu, naučíme sa objednať si v reštaurácii, nakupovať, hovoriť o každodenných aktivitách.

Cieľová skupina:

A1.1 – úplní začiatočníci/falošní začiatočníci

Termín a trvanie kurzu:

3 týždne, od pondelka do štvrtka, 1. 7. – 18. 7.
120 minút od 17:30 do 19:30

Cena: 189 €

Slovná zásoba & konverzácia
Objectif A1.2

Cieľ a obsah kurzu:

Vytvoriť solídnu slovnú zásobu v základných témach akými sú: predstavenie sa, nakupovanie, základy pre cestovanie a orientáciu, voľnočasové aktivity s praktickým prepojením na použitie v konverzácii. Kurz Vás pripraví na základné cestovné situácie. Naučíte sa používať slovnú zásobu v praxi a prekonáme spolu bariéru v rozprávaní.

Cieľová skupina:

Falošní začiatočníci A1.2

Termín a trvanie kurzu:

2 týždne od pondelka do štvrtka, 5. 8. – 15. 8.
po 90 minút od 18:40 do 20:10,

Cena: 109 €

Slovná zásoba & konverzácia
Objectif A2

Cieľ a obsah kurzu:

Vytvoriť solídnu stredne pokročilú slovnú zásobu v témach akými sú: fyzické a abstraktné opisy, profesie a prostredie práce, bývanie, cestovanie. Účastník kurzu sa naučí účinne a pohotovo využívať výrazy na vyjadrenie názoru a základnú argumentáciu.

Cieľová skupina: A1.2 / A2

Termín a trvanie kurzu:

2 týždne od pondelka do štvrtka, 19. 8. – 29. 8.,
90 minút od 18:40 do 20:10

Cena: 109 €

Gramatika & písomný prejav
Objectif A2/B1

Cieľ a obsah kurzu:

Zopakovať si gramatiku od úplných základov až po hranicu začiatočníckej B1 úrovne (B1.1). Ak si potrebujete zopakovať základné gramatické pravidlá s dôrazom na praxovo-problematické javy , uchopiť ich z viacerých praktických strán a zlepšiť si svoj písomný prejav, tento kurz je určený práve vám.

Cieľová skupina: A2/B1

Termín a trvanie kurzu:

2 týždne od pondelka do štvrtka po 80 minút,
v termíne 22. 7. – 1.8. v čase od 17:30 do 18:50
v termíne 19. 8. – 29. 8. v čase od 17:00 do 18:30

Cena: 99 €

Slovná zásoba a konverzácia
Objectif B1

Cieľ a obsah kurzu:

Cieľom kurzu je upevniť stredne pokročilú slovnú zásobu v témach akými sú média a technológie, svet práce, doprava a spoločenský život. Naučíte sa usporiadať vaše myšlienky do jasného ústneho prejavu pomocou špecializovanej slovnej zásoby, oponovať a argumentovať.

Cieľová skupina: A2/B1

Termín a trvanie kurzu:

2 týždne, pondelok, utorok, streda, štvrtok po 90 minút, 22. 7. – 1. 8. od 19:00 do 20:30

Cena: 109 €

Francúzske idiomy a zaužívané výrazy
Objectif A2/B1

Cieľ a obsah kurzu:

Dojem z vašej úrovne vytvoríte aj pomocou používania francúzskych idiómov a zaužívaných výrazov vo vašom písomnom a ústnom prejave. Prihláste sa na kurz a obohaťte vašu slovnú zásobu o najpoužívanejšie francúzske idiómy. Precvičíme ich v konverzácii, v originálnych textoch, v prekladových vetách a pomocou hier.

Cieľová skupina: A2/B1

Termín a trvanie kurzu:

3 dni po 90 minút, 2. – 4. 9. od 17:00 do 18:30

Cena: 49 €

Základy francúzskej gramatiky
Objectif A2

Cieľ a obsah kurzu:

Na kurze si prejdeme a upevníme základne gramatické javy a pravidlá, vysvetlíme problematické konštrukcie, na ktoré by si študenti mali dávať pozor. Seminár je venovaný najmä teórii. Cvičenia sú zadávané v rámci samoštúdia.

Cieľová skupina: A1.2/A2

Termín a trvanie kurzu:

3 dni po 90 minút, 2.– 4. 9. od 18:40 do 20:10

Cena: 49 €

Konverzačný kurz B1/B2 s rodeným Francúzom

Cieľ a obsah kurzu:

Ak máte záujem hodiť sa do vody a intenzívne komunikovať s rodeným Francúzom Valentinom na aktuálne témy vo Francúzštine či venovať sa francúzskym reáliam a kultúre, porovnať ich s našimi slovenskými, neváhajte sa prihlásiť na dvojtýždenný kurz, kde si rozviažete jazyk a užijete si zaujímavé a dynamické diskusie v príjemnej spoločnosti.

Cieľová skupina: B1/B2

Termín a trvanie kurzu:

2 týždne, pondelok, utorok, streda, štvrtok po 60 minút, 19. – 29. 8. od 17:30 do 18:30

Cena: 109 €

Prihláste sa na kurz